Björkbacken

Förskolan Björkbacken ligger i bostadsområdet Hea i norra delen av centrala Sunne. Här finns en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Höglundagatan 39

På Björkbacken finns två barngrupper för barn ett till fem år. Grupperna heter Sörgården och Norrgården. Dessa arbetar tätt tillsammans dagligen i olika former. 

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.