Östra förskolan

Östra förskolan ligger på östra sidan om Sunne centrum. Här finns en rymlig gård för lek och aktiviteter i en trygg och lugn närmiljö.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Brårudsvägen 2

Förskolan Östra förskolan har två barngrupper för barn ett till fem år. Grupperna heter Diamanten och Rubinen. Dessa arbetar tätt tillsammans dagligen i olika former. 

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.