Förskola och fritidshem

Om du arbetar, studerar eller söker arbete erbjuds du förskola eller annan pedagogisk verksamhet till ditt barn. Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar och får gå kvar tills det börjar i förskoleklass eller grundskola. Alla barn som fyllt tre år har rätt till femton avgiftsfria timmar per vecka, det kallas för allmän förskola.