Prärien

Förskolan Prärien ligger i centrala Sunne och består av fyra grupper. Här finns en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Brogårdsgatan 7 

På Prärien finns det fyra barngrupper för barn ett till fem år. Grupperna heter Pluto, Kometen, Månen och Stjärnan. Dessa arbetar tätt tillsammans dagligen i olika former. 

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.