Öppna förskolor

Den öppna förskolan är en mötesplats dit alla föräldrar och barn noll till sex år är välkomna. Den öppna förskolan är en av flera verksamheter som ryms inom Sunnes familjecentral Pusslet.

Familjecentralen Pusslet ligger vid vårdcentralen i Sunne. Du behöver inte föranmälan ditt besök, utan du kan komma och gå som du vill under öppettiderna. 

Öppna förskolan

På öppna förskolan erbjuds en utvecklande lekmiljö med möjlighet till fri lek, pyssel och sångsamling. Öppna förskolan ger ett stort utrymme till barn och vuxnas kreativitet och möjlighet till gemenskap med andra föräldrar och barn. Vi erbjuder fika till självkostnadspris.

Öppettider öppna förskolan:
Måndagar 9.30–12.00
Fredagar 9.30–12.00

Babycafé

På vårt babycafé är föräldrar och barn noll till ett år välkomna. Babycaféet ger dig som förälder möjlighet att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra föräldrar och barn. Vi erbjuder fika till självkostnadspris.

Öppettider babycafé:
Måndagar 13.00–14.30
Torsdagar 9.30–12.00