Svanen

Förskolan Svanen ligger mitt i Västra Ämtervik cirka tolv kilometer söder om Sunne. Här finns en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Svanvägen 8. Västa Ämtervik

På förskolan Svanen finns tre barngrupper för barn ett till fem år. Grupperna heter Solsidan, Västan och Östan. Dessa arbetar tätt tillsammans dagligen i olika former. 

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.