Prästbol

Förskolan Prästbol ligger i Östra Ämtervik. Här finns en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö. Dagligt samarbete sker med fritidshemmet.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Prästbols skola, Prästbol 102

På Prästbols förskola finns två barngrupper för barn ett till fem år. Förskolan samarbetar dagligen med fritidshemmet. 

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.