Förskolor

På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling. I Sunne kommun finns det tolv förskolor för barn som är ett till fem år samt två föräldrakooperativ.

Förskolan är en skolform som styrs av en egen läroplan. Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt ge en livslång lust att lära. Det är också här barnen ska få sin grund att respektera lära sig mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Förskolor i Sunne kommun