Fritids före och efter skoldagen

Fritidshem eller "fritids" som vi ofta säger, ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Här får elever mellan sex och 13 år vara både före och efter skoldagen och under lov. Fritidshemmen i kommunen finns på respektive grundskola.

Ansökan om fritidsplats

Ansökan om fritidsplats sker via SchoolSoft e-tjänst. Fritidshemmen tillämpar två veckors handläggningstid.

Ändra uppgifter

För att göra ändringar på ditt barns placering måste du logga in via SchoolSoft e-tjänst. Där kan du se dina aktuella placeringar och inkomstuppgifter. Du kan också ändra hushållets inkomst och säga upp dina placeringar. Inloggning sker med E-legitimation.

Om du som användare inte kan få tillgång till internet eller e-legitimation, kontakta Sunne kommun 0565-160 46 för att hitta ett alternativ som fungerar.

Byte av plats

Vid byte inom Sunne kommuns förskolor och fritidshem tillämpas ingen uppsägningstid om placeringen löper utan avbrott.

Vid byte från Sunne kommuns verksamheter till annan kommun eller enskild verksamhet gäller en uppsägningstid på två månader.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats sker via SchoolSoft e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit kommunen tillhanda. Barnen har rätt att utnyttja sin plats under uppsägningstiden. Avgift betalas under uppsägningstiden. Detta gäller även om platsen inte har tillträtts.

Vid uppsägning av förskoleplats avseende perioden juni-augusti får ny placering inte påbörjas inom kommunens verksamheter före 1 september samma år.

Vid delat kontrakt ska uppsägning av kontraktet göras av vårdnadshavarna var för sig.

När en plats stått outnyttjad i två månader kan denna skriftligen sägas upp av kommunen. Uppsägning sker därefter med två månaders uppsägningstid.

Lovfritids

För skolbarn som inte har en plats på fritidshem finns möjlighet att söka till lovfritids, under skolans lovdagar.

Lovfritids finns intill respektive grundskola och finns för skolbarn som inte är inskrivna i barnomsorgen.

Anmälan görs direkt på respektive skola eller ladda ner lovfritidsblankett under dokument på längst ner på sidan. Fyll i blanketten och lämna till skolan där ditt/era barn går. Anmälan ska lämnas in i god tid före lov.

 Stängt eller reducerade öppettider

Kompetensutveckling för personal 

Förskola och fritids inom Sunne kommun har stängt eller reducerad öppettid tre till fyra dagar per år för att kompetensutveckla personalen.

Detta meddelas i god tid genom anslag på förskola/fritidshem alternativt på din faktura för förskola och/eller fritids.

Kontaktuppgifter till fritids

Här finner du kontaktuppgifter till fritidshemmen i kommunen.