Klätten

Förskolan Klätten ligger i Stöpafors, cirka 17 km norr om Sunne på västra sidan Fryken. Förskolan finns i samma byggnad som skolan. Här finns en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Stöpafors 440

På Klätten finns en barngrupp för barn ett till fem år. Förskolan samarbetar dagligen med fritidshemmet.

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.