Hasselbol

Förskolan Hasselbol ligger i bostadsområdet Brårud, på östra sidan Fryken. Här finns en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Hjortvägen 14

På Hasselbol finns flera barngrupper för barn ett till fem år. Grupperna heter Ängen, Björken, Kastanjen, Eken och Lönnen. Dessa arbetar tätt tillsammans dagligen i olika former. 

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.