Retroaktiv avgiftskontroll

Sunne kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket förskole- och fritidshemsavgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en administratör.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Meddela rätt inkomst

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för förskola och fritidshem blir rätt för ditt hushåll. Taxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Ändra information om din inkomst

Du registrerar eller ändrar din inkomst genom att logga in SchoolSofts e-tjänst. Logga in via den gula knappen längre upp på den här sidan. 

Om du betalat för mycket eller för lite

Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten så innebär det att kommunen i efterhand justerar förskole- och fritidshemsavgift för kontrollåret.

Om du betalat för lite

Du får en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Kan du inte betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd genom att skicka en e-post till avgiftskontroll@sunne.se. Summor under 600 kronor återkrävs inte.

Fakturor som inte betalas inom angiven tid får en påminnelse, om fakturan inte betalas efter påminnelsen skickas ärendet till Inkasso.

Om du betalat för mycket

Har du betalat för mycket förskole- och fritidsavgift för aktuellt kontrollår, så återbetalar vi det beloppet. Gäller för summor över 600 kronor.

Vanliga frågor och svar kring avgiftskontrollen

Varför görs kontrollen?

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att förskole- och fritidshemsavgiften för hushållet blir rätt.

Förskole- och fritidshemsavgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift.

Hur går kontrollen till?

Uppgifter hämtas från Skatteverket om de deklarerade årsinkomsterna. Sedan delas din årsinkomst med 12, för att få fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknas avgiften om, för att få fram vilket belopp du skulle ha betalat.

Belopp mindre än 600 kr för hela året kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Varför görs kontrollen så långt bakåt i tiden?

Vid kontroll utgår vi från de senaste uppgifterna vi har tillgång till från Skatteverket. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade för två år sedan. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket och Sunne kommun får tillgång till uppgifterna.

Kan min inkomst uppdateras automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att förskole- och fritidshemsavgiften för hushållet blir rätt.

När får jag min faktura?

Fakturorna skickas ut i olika omgångar. Kontrollen genomförs utifrån fakturamottagarens födelsemånad. De första som får fakturor är de fakturamottagare som har födelsemånad i januari. 

Hur snabbt ska jag betala fakturan?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. 

Hur gör jag om jag inte kan betala hela fakturan på en gång?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd. Det gör du genom att skicka en e-post till avgiftskontroll@sunne.se.

Du kan välja att betala in varje månad under anståndstiden eller betala hela beloppet i en klumpsumma innan förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

Fakturan stämmer inte, hur bestrider jag den?

Ska du bestrida en faktura behöver vi få in bestridandet skriftligen inom en månad från fakturadatumet. Ange tydligt vad det är du bestrider. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Mejla bestridandet till avgiftskontroll@sunne.se. Det går också bra att skicka brevet till: Sunne kommun
33. Barns lärande
686 80 Sunne

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av Inkasso?

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Har jag gjort något fel när jag behöver betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte registrerat en aktuell inkomstuppgift i förskole- och fritidsportalen. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten, till exempel ersättning för obekväm arbetstid, övertid med mera.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Kan ni dra av överskottet på nästa barnomsorgsfaktura?

Nej, vi kan tyvärr inte koppla ihop avgiftskontrollen med den vanliga förskole- och fritidshemsavgiften.

Vad räknas som inkomst och inte?

Det här räknas som inkomst

Alla pengar du betalar skatt på, exempelvis:

  • inkomst av tjänst (inklusive tillägg och övertid)
  • föräldrapenning
  • sjukpenning
  • aktivitetsstöd

Det här räknas inte som inkomst

Olika stöd och bidrag, exempelvis:

  • studiestöd
  • försörjningsstöd
  • bostadsbidrag
  • introduktionsersättning för flyktingar
  • ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande

Vi har separerat – Vem ska betala fakturan?

Om ni bodde ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Kan ni dela upp fakturabeloppet och skicka till vardera inkomstgrundare?

Nej, vi fakturerar bara räkningsmottagaren och delar inte upp fakturan mellan inkomstgrundarna.

Jag har kontaktat er men inte fått svar – Varför?

Ärendena hanteras i den ordning de kommer in. Under vissa perioder kommer många ärenden in och svaret kan då dröja.