Regnbågen

Förskolan Regnbågen ligger i Gräsmark, ungefär två och en halv mil nordväst om Sunne. Här finns en rymlig gård för lek och aktiviteter i en trygg och lugn närmiljö.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Skolvägen 1, Gräsmark

På förskolan Regnbågen finns tre barngrupper för barn ett till fem år. Grupperna heter Norra, Heden och Udden. Dessa arbetar tätt tillsammans dagligen i olika former. Förskolan samarbetar även dagligen med fritidshemmet. 

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.