Bengster

Förskolan Bengster ligger på Långgatan i centrala Sunne. Här finns en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Långgatan 33 A

På Bengster finns två barngrupper för barn ett till fem år. Grupperna heter Lille Skutt och Bamse. Dessa arbetar tätt tillsammans dagligen i olika former. 

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.