Forsnäsgården

Förskolan Forsnäsgården finns i bostadsområdet Villastaden i Rottneros, cirka sex kilometer söder om Sunne tätort. Här finns en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Skolvägen 2, Rottneros

På Forsnäsgården finns två barngrupper för barn ett till fem år. Grupperna heter Ekorren och Grodan. Dessa arbetar tätt tillsammans dagligen i olika former. 

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan, barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.