Ansök eller säg upp plats

Alla barn har rätt till förskola. Om du som förälder arbetar eller studerar är förskolan avgiftsbelagd. Om du däremot är arbetssökande eller föräldraledig så har ditt barn rätt till förskola 15 timmar i veckan.

Hur ansöker jag? 

Ansökan om förskole- och fritidshemsplats sker via SchoolSoft e-tjänst genom att du loggar in med ditt BankID. Förskolans ködatum är tidigast fyra månader före barnets önskade placeringsdatum

Barn i grundskolan har rätt till fritidshem som längst till sommaren det år barnet fyller 13 år. Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga har ej rätt till plats.

Så här fungerar det när ditt barn blir placerat

När lediga platser fördelas tar man hänsyn till barngruppens sammansättning, vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen. Den här prioriteringsordningen gäller:

  • Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 9§ skollagen.
  • Barn med placerat syskon. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll. Vid platsbrist kan syskon komma att erbjudas plats på olika förskolor.

Barn som står i omplaceringskö

När de tre första prioriteringarna gjorts, placeras barn med längst kötid. Om flera barn har samma ködatum placeras det äldsta barnet först.

Platsen erbjuds skriftligt. Erbjudandet ska besvaras enligt angivet datum. Om det inte görs, erbjuds platsen till en annan sökande och barnet tas ut ur kön.

Uppsägning 

Ändringar eller uppsägning av ditt barns placering görs via SchoolSoft e-tjänst. Klicka på den gula länken ovan. Där kan du även se dina aktuella placeringar och inkomstuppgifter. 

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in till kommunen. Avgiften betalas under uppsägningstiden och barnet har rätt att utnyttja sin plats under uppsägningstiden.

Vid delat kontrakt ska uppsägning av kontraktet göras av vårdnadshavarna var för sig.