Barnens hus

Förskolan Barnens hus finns i Lysvik som ligger på östra sidan Fryken, två mil norr om Sunne. Här finns en rymlig gård för lek och undervisning i en trygg och lugn närmiljö.

Öppettider: 06.00–18.00
Besöksadress: Genvägen 9, Lysvik

På Barnens hus finns fyra barngrupper för barn ett till fem år. Grupperna heter Sländan, Humlan, Fjärilen och Getingen. Dessa arbetar tätt tillsammans dagligen i olika former. 

Förskolan erbjuder en allsidig och stimulerande undervisning som utgår från förskolans läroplan barnens behov och styrkor. Med hjälp av vårt kvalitetsarbete och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.