Via e-tjänsterna kan du bland annat söka bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispens. Du kan också komplettera ditt ärende, se vilka ärenden du har igång, lämna synpunkter och ta del av våra beslut.

Checklistor och kontrollplaner