Via e-tjänsterna kan du bland annat söka bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispens. Du kan också komplettera ditt ärende, se vilka ärenden du har igång, lämna synpunkter och ta del av våra beslut.

Om e-tjänsten "Sök bygglov och andra åtgärder"

Med e-tjänsten Sök bygglov och andra åtgärder kan du ansöka eller anmäla följande ärenden:

Förhandsbesked. Marklov. Rivning
Bygga nytt, bygga till eller ändra i befintlig byggnad.
Bygga ny attefallsbyggnad och attefallsåtgärder.
Eldstad. Inglasning av befintlig balkong eller uteplats. Mur och plank. Skyltar

Checklistor och kontrollplaner