Vad kostar mitt bygglov

Det finns flera saker som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta, till exempel vad du ska bygga och om du bor innanför eller utanför detaljplan.

Miljö- och bygglovsnämnden tar ut avgifter för bland annat beslut om lov, förhandsbesked, startbe­sked och slutbesked. Här följer exempel på vad ditt bygglov eller anmälan kan kosta, observera att det är cirkapriser och att viss ändring kan ske.

Exempel på kostnader för bygglov och anmälan

Bostadshus

 • Nybyggt enbostadshus upp till 129 kvadratmeter: 12 000 kronor
 • Nybyggt enbostadshus 130–199 kvadratmeter: 16 000 kronor
 • Tillbyggnad enbostadshus 16–49 kvadratmeter: 5000 kronor

Attefallsåtgärder och komplement

 • Tillbyggnad Attefallshus upp till 15 kvadratmeter: 1000–1600 kronor
 • Attefallshus upp till 30 kvadratmeter: 1000–3300 kronor
 • Komplementbyggnad upp till 50 kvadratmeter: 2300 kronor
 • Komplementbyggnad över 50 kvadratmeter: 5000 kronor

Utemiljöer

 • Mur eller plank till enbostadshus: 3500 kronor
 • Mur eller plank: 7000 kronor
 • Installation av braskamin eller eldstad: 1000 kronor
 • Marklov: timdebitering
 • Parkering: timdebitering

Rivning

 • Rivningsanmälan: 1000 kronor
 • Rivningslov (upp till 250 kvadratmeter våningsyta): 4000 kronor

Tidsbegränsade lov

 • Tidsbegränsat bygglov: 75 procent av ordinarie avgift
 • Förlängning tidsbegränsat bygglov: 50 procent av ordinarie avgift

Övriga avgifter

 • Förhandsbesked: 5000 kronor
  Strandskyddsdispens: ca 4500–6 800 kronor
 • Avslag på ditt ärende: ordinarie avgift
 • Expedieringsavgift (Post- och Inrikestidningar): 200 kronor
 • Tillägg för avvikelse från detaljplan: 20 procent
 • Tillägg för prövning utanför detaljplan: 25 procent
 • Planavgift nybyggnad enbostadshus: 17 500 kronor

Ytterligare avgifter

 • Om din tomt ligger inom detaljplan kan det innebära att en planavgift tas ut. Planavgiften kan tas ut för nybyggnad och även tillbyggnad. Det är reglerat i detaljplanen när en avgift ska tas ut.
 • Expedieringsavgiften tillkommer på alla bygglov, rivningslov och förhandsbesked.
 • Flera kostnader kan tillkomma som till exempel kostnad för nybyggnadskarta.
 • Anslutningsavgifter för till exempel vatten och avlopp är inte medräknande i prisexemplen.