Ovårdade tomter

Tomter och byggnader ska vara i vårdat skick, oavsett om de är bebyggda och bebodda eller inte.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att sköta tomt och byggnad så att det inte finns någon risk för olycksfall eller olägenhet.

Staket och växtlighet i tomtgräns får inte innebära att det finns risk för trafikfara på grund av skymd sikt.

Om en tomt eller byggnad är ovårdad kan miljö- och byggnämnden besluta att fastighetsägaren måste rätta till detta. Om denne inte genomför någon åtgärd kan vite dömas ut.

Anmäl ovårdad tomt

Om du vill anmäla en ovårdad tomt eller byggnad kan du kontakta miljö- och byggenheten, se kontaktuppgifter nedan.