Kaminer och eldstäder

Här hittar du information om när du behöver skicka in en anmälan för installation eller ändring av eldstad, kamin eller skorsten.

Skicka in en anmälan om du ska:

  • Installera en eldstad, kamin eller skorsten
  • sätta in en kassett eller motsvarande i en tidigare öppen eldstad.

Du behöver inte anmäla följande:

  • Om du ska byta eldstad till en likvärdig som du redan har vad gäller typ av eldstad, storlek och effekt
  • underhållsåtgärder som till exempel glidgjutning av skorsten eller insättning av ett rör i befintlig skorsten.