Riva, rivningslov

För att riva en byggnad eller del av en byggnad behöver du söka rivningslov eller göra en anmälan. Det som avgör om du behöver göra en ansökan om rivningslov eller lämna in en anmälan är vad du ska riva och vart byggnaden ligger.

Det som inte kräver bygglov för att byggas kräver inte heller rivningslov för att rivas. Det innebär att mindre byggnader som till exempel en friggebod får rivas utan att du behöver ansöka eller anmäla om det.

Att flytta en byggnad är i lagens mening är det detsamma som att riva en byggnad. Det innebär att du behöver söka rivningslov eller göra en rivningsanmälan för den befintliga placeringen och även lämna in bygglov för den nya placeringen.

Inom detaljplanerat område behöver du ansöka om rivningslov. Utanför detaljplanerat område behöver du lämna in en anmälan. Kom ihåg att beskriva i din anmälan om byggnaden som ska rivas innehåller miljöfarligt avfall.