Bryggor och sjöbodar

Om du planerar att bygga en brygga eller sjöbod behöver du först undersöka vilka bestämmelser som finns för området. Även om du inte behöver ansöka om bygglov behöver du oftast ansöka om att få dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Du kan anlägga en mindre brygga utan bygglov. Om du däremot vill bygga en brygga med flera båtplatser behövs bygglov. Det finns olika bestämmelser för olika områden, det kan exempelvis vara reglerat i en detaljplan eller områdesbestämmelser om vart du får anlägga bryggor. Det är därför viktigt att du undersöker vilka bestämmelser som gäller för just ditt område.

För att göra uppfyllnader eller andra ingrepp i vattenområdet behöver du ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.