Svartbygge, olovligt byggande

Bygger du något utan att ha tillstånd är ditt bygge ett så kallat svartbygge. Här hittar du information vad som krävs i en bygglovsprocess enligt lag för att ditt bygge inte ska räknas som olovligt.
Vänta på bygglov och startbesked innan du börjar bygga

Du måste vänta på beslut om bygglov eller rivningslov och startbesked innan du börjar bygga. Det gäller alla åtgärder som kräver bygglov. Även om det bara behövs en anmälan måste du vänta på startbesked.  

Vänta på slutbesked innan du börjar använda byggnaden

När du byggt färdigt så behöver du ha ett beslut om slutbesked innan du får börja använda det du har anmält eller sökt bygglov för.