Garage, carport, förråd

Ett garage, en carport eller ett förråd kallas ofta för en komplementbyggnad, om den ligger i anslutning till en bostad. Beroende på storlek och placering kan du behöva söka bygglov för detta.
Inom detaljplanerat område

Generellt kan man säga att du behöver söka bygglov om du ska bygga en komplementbyggnad inom detaljplanerat område. Kommunen kontrollerar då bland annat placeringen, utseendet och storleken på byggnaden.

 

Utanför detaljplan

Bygger du en komplementbyggnad utanför detaljplanerat område så behövs inte alltid bygglov. Bedömning görs i varje enskilt ärende. Kontakta alltid kommunen om du är osäker.

Områdesbestämmelser

I vissa områden finns ingen detaljplan men det finns områdesbestämmelser. Dessa områdesbestämmelser kan handla om hur en byggnad får se ut vad gäller exempelvis färg och materialval. Det innebär då att du behöver söka bygglov, just för att kommunen ska kunna kontrollera att den nya byggnaden följer områdesbestämmelserna. En sådan utökad lovplikt är oftast avgiftsfri.

Attefallsåtgärd

Ibland kan en komplementbyggnad räknas som en attefallsåtgärd. Detta innebär att det inte krävs bygglov utan istället ett beslut om startbesked som du får genom att anmäla din åtgärd till kommunen.

Läs om Attefallshus som komplementsbyggnad.