Friggebod, Attefallshus

Både Friggebod och Attefallshus räknas som komplement till ett bostadshus, och får byggas på en tomt där det redan finns en fastighet. Det finns särskilda regler om storlek och placering.

Skillnaden mellan Friggebod och Attefallshus är att Friggeboden inte ska användas som bostad, utan är, som namnet beskriver, mer en bod. Attefallshuset får inredas som självständig bostad, och får användas som fritids- eller permanentbostad.

Bygga en Friggebod

En friggebod får du bygga på en fastighet där det redan finns byggnader sedan innan. Den skall vara ett komplement till ditt bostadshus- eller fritidshus.

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus eller har ett fritidshus får du bygga en eller flera byggnader utan bygglov. De får sammanlagt inte vara större än 15 kvadratmeter. För att få bygga utan bygglov får de inte byggas ihop med någon annan byggnad på tomten. De får högst vara 3 meter till nock och ska placeras 4,5 meter från tomtgränser. Det krävs alltid bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Byggnaden kan byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter men då behöver du fråga grannarna. Om grannarna inte godkänner placeringen kan du i stället ansöka om bygglov.

Läs mer om Friggebodar.

Bygga ett Attefallshus

Ett Attefallshus ska vara en komplementbyggnad. Det innebär att det måste finnas ett bostads- eller fritidshus i nära anslutning för att få bygga ett Attefallshus. Ett Attefallshus får byggas som en carport, växthus, förråd, gäststuga med mera. Om du vill använda Attefallshuset som hudvårdssalong, frisersalong, kiosk eller annan verksamhet behöver du söka bygglov.

För att få bygga utan bygglov får Attefallshuset inte byggas ihop med någon annan byggnad på tomten. De får högst vara 4 meter till nock och ska placeras 4,5 meter från tomtgränsen. Även om det inte kräver bygglov är det inte fritt fram utan du behöver i stället lämna in en anmälan.

Byggnaden kan byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter men då behöver du fråga grannarna. Om grannarna inte godkänner placeringen kan du i stället ansöka om bygglov.

Läs mer om Attefallshus.

Särskilda tillstånd

Ibland kan det behövas särskilda tillstånd för att bygga. Se rekommendationerna nedan för vägledning vad som gäller i just ditt fall.

För dig som bor på landet

Kontakta miljö- och byggenheten för rådgivning och information om vad som gäller för just din fastighet.

Om du vill bygga nära vatten

Det behövs oftast ett tillstånd för att bygga nära vatten. Du behöver då göra en ansökan om dispens från strandskyddet. Läs mer om strandskydd.

För dig som bor nära järnväg

En byggnad får inte vara placerad närmare spårets mitt än 30 meter. En särskild prövning behövs om du vill placera förrådet närmare järnvägen.