För att förenkla för dig som söker har vi tagit fram förslag på ritningar och samlat alla e-tjänster och blanketter till sidan: Handlingar till mitt bygglov. Sidan: Vad kostar mitt bygglov innehåller exempel för olika åtgärder.

Många ansöker om bygglov inför sommaren och handläggningstiden på miljö- och byggenheten är för närvarande lång. Vi har sedan 1 april begränsat våra telefontider för att hinna hjälpa så många som möjligt. Du når våra handläggare på telefon måndag, onsdag och fredag kl 8-16 eller via e-post

På grund av pandemin och risken för smittspridning tar vi inte emot besök. Gäller även vaccinerade.

Välkommen med din ansökan.