När du fått ett beviljat lov där det krävs ett tekniskt samråd ska vi boka ett möte.

Vid ett tekniskt samråd träffas vi inför byggstart tillsammans med den kontrollansvariga och går grundligt igenom ditt projekt.

Vi pratar om vilka kontroller som behöver göras under byggtiden (kontrollplan), vilket ansvar du har som byggherre, vilka entreprenörer som ska anlitas.

Vi pratar också om tekniska utföranden som till exempel ventilations- och värmesystem med mera.

Du kan behöva lämna in fler handlingar till oss till exempel en energiberäkning, brandskyddsbeskrivning med mera.

All information får du på ditt möte tillsammans med handläggaren. Du får ett protokoll från oss som redogör för mötet.