Innan du börjar bygga behöver du ett startbesked. Information om startbesked finner du i ditt beslut om bygglov.

I många ärenden ges startbeskedet tillsammans med bygglovet. Ditt beslut om bygglov innehåller information om startbesked.

I större projekt behövs först ett tekniskt samråd. Om du börjar bygga utan det här tillståndet kan böter (sanktionsavgift) dömas ut.