Om ditt ärende har behövt ett tekniskt samråd kommer vi även att träffas för ett slutsamråd.

På ett slutsamråd möts vi för att gå igenom de kontroller som utförts (genomgång av kontrollplanen). Vi tittar också på om det har skett avvikelser från bygglovet eller från övriga villkor, som vi ställt i samband med det tekniska samrådet.