Ett beslut om beviljat bygglov innehåller bland annat uppgifter om vilken giltighetstid bygglovet har. Behöver du ett startbeslut eller beslut från någon annan myndighet innan du får börja bygga, står det också här.

Ditt beslut innehåller viktig information.
I beslutet står det vilken giltighetstid bygglovet har och övriga upplysningar som är viktiga för dig att ta del av.

Du kanske behöver tillstånd från någon annan myndighet och vi ger dig en upplysning om det i beslutet.

I många ärenden krävs ett separat startbesked. Det innebär att du inte får börja bygga även om du fått bygglov. Du måste få ett startbesked först.

Beslut som är tagna på delegation skickas omgående till dig som sökt lovet. Beslut tagna i miljö- och bygglovsnämnden skickas ut ca 1 vecka efter nämndens sammanträde. De besluten ska först justeras av politikerna (i enlighet med kommunallagen).