Din ansökan om bygglov är första steget i bygglovsprocessen. När vi har fått alla handlingar som behövs påbörjar vi granskningen av ditt ärende.

Ansökan

När din ansökan kommer in till oss registreras den. Varje vecka går vi igenom de ärenden som kommit in till oss.

Om din ansökan behöver kompletteras kontaktar vi dig och ger dig information om vad vi saknar för att kunna hantera ditt ärende vidare.

Komplett ansökan

När ärendet är komplett med de ritningar och övriga handlingar som vi behöver kan vi påbörja granskningen av ditt ärende. Det innebär att vi granskar hur det ser ut på den plats du vill bygga.

Ditt ärende kan behöva skickas på remiss till en annan myndighet eller instans eller skickas till grannar.

De flesta ärenden beslutas på delegation. Det innebär att det är handläggaren som tar beslutet. En del ärenden har inte handläggaren delegation på och beslutet tas av politiker i miljö- och bygglovsnämnden. De sammanträder en gång per månad.
Tider för miljö- och bygglovsnämndens möten hittar du här 

Handläggningstid

Processen från komplett ansökan till beviljat bygglov beräknas ta ungefär 10 veckor.