Det är inte ovanligt att beställare och utförare har olika bild av vad som ska göras vid en byggnation och hur. Med ett skriftligt avtal mellan beställare och utförare slipper du missförstånd och tvister som kostar mycket tid, ork och pengar.

Viktiga tips och råd

I den här  filmen har Konsumentverket samlat sina viktigaste tips och råd.

 

Många problem bottnar i bristande kommunikation mellan beställare och utförare. Man tror att man är överens, men förväntningarna stämmer inte alltid med resultatet, man menar olika saker. Därför är det viktigt att ni noga går igenom arbetet, med ritningar och bilder och kommer överens.

Prata med hantverkaren och ta vara på deras yrkeskunskap. Diskutera olika lösningar för materialval och konstruktioner och fråga hur hantverkaren själv skulle ha gjort.

Skriva avtal

Du kan anlita hantverkare utan att använda skriftligt avtal. Men om något går fel är det svårt för dig att bevisa vad du och hantverkaren har kommit överens om. Konsumentverket rekommenderar därför att ni tillsammans skriver ner era överenskommelser. Det är ett enkelt sätt att undvika tidskrävande diskussioner om vad ni har bestämt.

Hantverkarformuläret 17 (som tagits fram av Konsumentverket) är avsett att användas vid anbud och avtal för reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare.