För nästan allt byggande behöver du söka bygglov. På de här sidorna beskriver vi bygglovsprocessen och hur viktigt det är att du känner till hur den fungerar och har koll på alla handlingar som ska skickas in. Det sparar tid för alla parter.

Många ansöker om bygglov inför sommaren och handläggningstiden på miljö- och byggenheten är för närvarande lång. Vi har sedan 1 april begränsat våra telefontider för att hinna hjälpa så många som möjligt. Du når våra handläggare på telefon måndag, onsdag och fredag kl 8-16 eller via e-post

På grund av pandemin och risken för smittspridning tar vi inte emot besök. Gäller även vaccinerade.

Välkommen med din ansökan.