För att bygga staket eller stängsel behöver du inte ansöka om bygglov, det behöver du däremot göra om du bygger ett plank. På den här sidan reder vi ut begreppen och vilka mått som gäller.

Skillnaden mellan staket och plank

Staket eller stängsel behöver du inte ansöka om bygglov för att sätta upp. Det kan ibland vara svårt att veta vad som bedöms vara ett staket eller plank.

  • Ett staket får vara högst 1,1 meter över marken och har genom-siktlighet på minst 30 procent
  • Ett plank är en konstruktion som är tät eller som upplevs som tät. Om inhägnaden har mindre genomsiktlighet än 30 procent räknas det som plank

Plank utan bygglov

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov ordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket får inte vara högre än 1,80 meter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det finns ingen begränsning i hur långt planket får vara.

Om du kommer överens med grannarna om att bygga planket närmare tomtgräns än 4,5 meter så behöver du bara deras godkännande.

Om du har en fastighet utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse behöver du inte ansöka om bygglov för plank. Här hittar du alla detaljplaner

  • Bor du på landet? Kontakta oss så hjälper vi till med att ge rätt information om vad som gäller för just din fastighet.
  • Vill du bygga nära vatten behövs oftast ett tillstånd för det. Du behöver då göra en ansökan om dispens från strandskyddet.
  • Bor du nära järnväg? I så fall ska byggnaden inte placeras närmare spårets mitt än 30 meter. En särskild prövning behöver göras om du vill placera förrådet närmare järnvägen.

Läs mer om bygglovsbefriad skyddad uteplats på Boverkets kunskapsbank

Plank som kräver bygglov

Vill du bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen och dina grannar inte godkänner det, kan du ansöka om bygglov.

Det krävs alltid bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4, 5 meter. 

Om du vill bygga nära vatten, allmän väg eller järnväg kan du behöva söka särskilt tillstånd för det. 

Detaljplaner

Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelsens utformning. Den berättar för oss vad vi får och inte får göra inom planområdet och är juridiskt bindande. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning.
Läs mer om detaljplaner här