På den här sidan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bygglov och vad som är bygglovsfritt om du ska bygga en mur.

Mur utan bygglov

Om du har en fastighet utanför detaljplanerat område och sammanhållen bybyggelse behöver du inte ansöka om bygglov för plank. 
Läs mer om detaljplaner här

 • Lägre än 0,5 meter
  Du behöver inte ansöka om bygglov om din mur är lägre än 0,5 meter
 • Mur runt skyddad uteplats
  Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov ordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren får inte vara högre än 1,80 meter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det finns ingen begränsning i hur lång muren får vara
 • Grannens godkännande
  Om du kommer överens med grannarna om att bygga muren närmare tomtgräns än 4,5 meter så behöver du bara deras godkännande. I övrigt gäller samma mått som ovan

Mur som kräver bygglov eller särskilt tillstånd

 • Vill du bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen och dina grannar inte godkänner det kan du ansöka om bygglov
 • Om du vill bygga nära vatten, allmän väg eller järnväg kan du behöva söka särskilt tillstånd för det 

Även om det du tänkt bygga inte kräver ett bygglov eller en anmälan kan du ändå behöva söka andra tillstånd.
Här har vi samlat information om de vanligaste tillstånden som du kan behöva söka