Häckar eller annan växtlighet behöver du inte söka bygglov eller annat tillstånd för. Men, det är ändå inte helt fritt att placera den vart du vill, och bor du nära vatten kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Häckens placering

  • Tänk på att placera häcken någon meter in på din fastighet
  • Häck eller buskar får inte vara siktskymmande vid utfarter eller i korsningar
  • Häcken eller buskar ska inte behöva växa in på din grannes tomt
  • Häcken får placeras i tomtgräns om du och din granne är överens om att sätta den mellan tomterna

Dispens från strandskydd

Har du en tomt nära vatten? Du kan då behöva göra en ansökan om dispens från strandskyddet. En häck får inte vara avgränsande i ett strandnära läge.

Häckens skötsel

Du ska kunna sköta om din häck från egen fastighet. Om häcken inte sköts kan du dömas till böter. 

Växter vid gatukorsning

Träd och buskar kan vara en trafikfara om de finns för nära en korsväg. Fastighetsägaren ansvarar för att träd och buskar inte blir för höga.
Läs mer om växter som kan skymma sikten, webbsida 

Läs mer om häckar vid gator.pdf