Här hittar du som vill göra ändringar i din utemiljö information och regler för bland annat staket och plank, mur, häck och bryggor.

Bygga utemiljö