Om du vill montera solfångare eller solcellspaneler utanpå byggnadens fasad eller tak får du göra det utan bygglov. Solpanelerna måste följa byggnadens form. För företagslokaler eller flerbostadshus behöver en anmälan göras.

Du behöver söka bygglov för solcellspaneler eller solfångare om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull. Om de ska integreras i tak eller fasad eller om det har bestämts i en detaljplan att bygglov behövs.

Även om du inte behöver ansöka om bygglov behöver du göra en anmälan i vissa fall. En anmälan behöver lämnas in om byggnadens konstruktion påverkas till exempel om takkonstruktionen behöver förstärkas. En anmälan ska göras i de fall installationen innebär att brandskyddet avsevärt påverkas.