Om du vill gräva eller fylla ut marken på din fastighet mer än 0,5 meter behöver du ansöka om marklov. Det gäller främst inom tätorterna.

Många byggprojekt innebär en förändring även på marknivån. Om du söker bygglov hanterar vi markförändringarna i samband med ditt bygglov.

Om du vill gräva eller fylla ut marken av någon annan anledning behöver du ansöka om ett separat marklov. Du får förändra marknivån 0,5 meter utan att marklov behöver sökas.

Det är inom detaljplanerat område som det krävs marklov för att förändra marknivån mer än 0,5 meter. Utanför detaljplan behöver du inte söka marklov.
Här kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område.