Här hittar du regler för bygglov när du bygger till ditt en- eller tvåbostadshus eller fritidshus. Gränsen för bygglov går i regel om du bygger större än 15 kvadratmeter, så kallat Attefallstillbyggnad, men undantag finns.

Upp till 15 mkräver anmälan  

Om din tillbyggnad  är upp till 15 kvadratmeter ska du lämna in en anmälan till oss, något bygglov behövs inte.  Detta kallas för *Attefallstillbyggnad. (Läs om Attefallstillbyggnad längst ned på sidan).
Men din tillbyggnad ska uppfylla följande villkor:

  • inte större än 15 kvadratmeter i total våningsyta
  • inte högre än huset du bygger till
  • placering minst 4,5 meter från tomtgränser.
    Tillbyggnaden kan byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter men då behöver du fråga grannarna. Om grannarna inte godkänner placeringen kan du istället ansöka om bygglov

Större än 15 m2 kräver bygglov

Om du vill göra en tillbyggnation som är större än 15 kvadratmeter behöver du ansöka om bygglov. 

För all byggnation, särskilda villkor:

  • Bor du på landet? Kontakta oss så hjälper vi till med att ge rätt information om vad som gäller för just din fastighet.
  • Vill du bygga nära vatten behövs oftast ett tillstånd för det. Du behöver då göra en ansökan om dispens från strandskyddet.
  • Bor du nära järnväg? I så fall ska byggnaden inte placeras närmare spårets mitt än 30 meter. En särskild prövning behöver göras om du vill placera förrådet närmare järnvägen.

* När du gör en tillbyggnad gäller andra regler för storleken än när du bygger nytt. Reglerna för Friggebod och Attefallshus gäller fristående byggnader.