Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus eller har ett fritidshus får du bygga en eller flera byggnader utan bygglov. De får sammanlagt inte vara större än 30 kvadratmeter.

Ett Attefallshus ska vara en komplementbyggnad. Det innebär att det måste finnas ett bostads- eller fritidshus i nära anslutning för att få bygga ett Attefallshus. Ett Attefallshus får byggas som en carport, växthus, förråd, gäststuga med mera. Om du vill använda Attefallshuset som hudvårdssalong, frisersalong, kiosk eller annan verksamhet behöver du söka bygglov.

För att få bygga utan bygglov får Attefallshuset inte byggas ihop med någon annan byggnad på tomten. De får högst vara 4 meter till nock och ska placeras 4,5 meter från tomtgränsen. Även om det inte kräver bygglov är det inte fritt fram utan du behöver istället lämna in en anmälan.

Byggnaden kan byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter men då behöver du fråga grannarna. Om grannarna inte godkänner placeringen kan du istället ansöka om bygglov.

Läs mer om Attefallshus på Boverkets webbplats

Tillstånd utöver bygglov

Även om det du tänkt bygga inte kräver ett bygglov eller en anmälan kan du ändå behöva söka andra tillstånd. Här har vi samlat information om de vanligaste tillstånden som du kan behöva söka

För all byggnation, särskilda villkor:

  • Bor du på landet? Kontakta oss så hjälper vi till med att ge rätt information om vad som gäller för just din fastighet.
  • Vill du bygga nära vatten behövs oftast ett tillstånd för det. Du behöver då göra en ansökan om dispens från strandskyddet.
  • Bor du nära järnväg? I så fall ska byggnaden inte placeras närmare spårets mitt än 30 meter. En särskild prövning behöver göras om du vill placera förrådet närmare järnvägen.