En friggebod får du bygga på en fastighet där det redan finns byggnader sedan innan. Den skall vara ett komplement till ditt bostadshus- eller fritidshus.

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus eller har ett fritidshus får du bygga en eller flera byggnader utan bygglov. De får sammanlagt inte vara större än 15 kvadratmeter. För att få bygga utan bygglov får de inte byggas ihop med någon annan byggnad på tomten. De får högst vara 3 meter till nock och ska placeras 4,5 meter från tomtgränser. Det krävs alltid bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Byggnaden kan byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter men då behöver du fråga grannarna.  Om grannarna inte godkänner placeringen kan du istället ansöka om bygglov.

Läs mer om Friggebodar på Boverkets webbplats

Tillstånd utöver bygglov

Även om det du tänkt bygga inte kräver ett bygglov eller en anmälan kan du ändå behöva söka andra tillstånd. Här har vi samlat information om de vanligaste tillstånden som du kan behöva söka

För all byggnation, särskilda villkor:

  • Bor du på landet? Kontakta oss så hjälper vi till med att ge rätt information om vad som gäller för just din fastighet.
  • Vill du bygga nära vatten behövs oftast ett tillstånd för det. Du behöver då göra en ansökan om dispens från strandskyddet.
  • Bor du nära järnväg? I så fall ska byggnaden inte placeras närmare spårets mitt än 30 meter. En särskild prövning behöver göras om du vill placera förrådet närmare järnvägen.