Hur stort vill du bygga? Börja med att ta reda på om det du vill göra kräver ett bygglov. Vissa åtgärder kräver en anmälan istället för ett bygglov.