Vill du starta ett bed & breakfast? Då behöver du söka bygglov först. Det behövs också andra tillstånd för att du ska få öppna.

För att ändra användningen av en byggnad eller del av en byggnad behöver du ansöka om bygglov. I och med en ändrad användning till bed & breakfast ställs det nya krav på brandskyddet, tillgängligheten och ventilationen. Om fastigheten har enskilt avlopp behöver det vara dimensionerat för rätt antal personer som ska använda det. Det kan krävas en ny anläggning som klarar kravet, det ska anmälas till miljö- och byggenheten.

Beroende på hur många rum eller gäster du planerar för kan du även behöva ansöka om tillstånd hos polisen. Tillstånd hos polisen krävs om det är minst nio bäddar eller fem rum. Det är lagen om hotell- och pensionatsrörelse som reglerar det.

Vill du kunna servera alkohol behöver du ansöka om serveringstillstånd.

Köket behöver registreras som livsmedelsverksamhet för att få användas till verksamheten.

Vi träffas gärna för ett möte. Kontakta näringslivsenheten först så bokar de ett möte mellan dig och oss som jobbar med bygglov, livsmedel och övriga inom kommunen som du behöver kontakt med.