Information för dig som har tankar på att bygga nytt, bygga till eller ändra ditt boende. Här berättar vi också vad som gäller för eldstad, tak, fasader och utemiljöer och förklarar när du behöver bygglov och vad som är bygglovsfritt.

Många ansöker om bygglov inför sommaren och handläggningstiden på miljö- och byggenheten är för närvarande lång. Vi har sedan 1 april begränsat våra telefontider för att hinna hjälpa så många som möjligt. Du når våra handläggare på telefon måndag, onsdag och fredag kl 8-16 eller via e-post

På grund av pandemin och risken för smittspridning tar vi inte emot besök. Gäller även vaccinerade.

Välkommen med din ansökan.