För företag krävs alltid bygglov. Boka möte med oss om ni ska bygga nytt, då kan vi tillsammans gå igenom era planer och ni får all information som behövs.

När det gäller företagslokaler gäller inte de undantag från bygglovsplikten som finns för en- och tvåbostadshus. Ska ni bygga nytt för ert företag behöver ni söka bygglov. 

  • Möjligheten att till exempel bygga ett Attefallshus eller Friggebod utan att söka bygglov finns inte.
  • Parkeringar kräver också bygglov.
  • Att använda till exempel containrar som permanenta förråd eller liknande kräver oftast bygglov.

Möte med alla handläggare

Ska ni göra en större nybyggnation för ert företag är ni välkomna att boka ett möte med oss. Ni får då möjlighet att träffa alla handläggare som kommer vara involverade i processen kring att bygga nytt. Vi går tillsammans igenom era framtidsplaner och ni får möjlighet att få den information ni behöver, vid ett och samma tillfälle.

Mark och exploatering

Sunne kommun äger drygt 2500 hektar mark.
Här hittar du information om kommunens fastigheter, lediga tomter och markanvisningar.