Om du ska börja använda en byggnad till något annat ändamål än vad den senast har använts till måste du söka bygglov för ändringen. Det kan vara om du vill ändra en verksamhet till en annan form av verksamhet.

Om du vill ändra användningen av en lokal eller i en del av lokal krävs bygglov. Det kan till exempel vara en lokal som använts till detaljhandel som ska ändras till café.

Även om det inte görs någon ombyggnad eller byggnadsteknisk åtgärd i lokalen krävs det ändå bygglov för ändrad användning.

Ändrar du planlösningen behövs det också en anmälan om det till oss.