Du kan hyra tillfällig plats per dag eller fast plats per månad, kvartal eller år. Vissa aktiviteter av idéell art är avgiftsbefriade.

När behövs ett tillstånd för tillfällig försäljning av vara?

Om du tillfälligt ska sälja till exempel kläder, skor, hantverk, bröd eller sådana livsmedel som inte är avsedda för förtäring på stället kan du behöva tillstånd av kommunen. Du kan hyra tillfällig plats per dag eller fast plats per månad, kvartal eller år. En plats motsvarar 3x3 meter.

Ansökan

Att söka "torghandelstillstånd" är ett enkelt ärende. Kontakta oss så berättar vi mer. Se under rubriken Kontakt

Du kan gå direkt till vår e-tjänst för att ansöka om torgplats här

Så behandlas ditt ärende

  1. Ansökan lämnas in av dig
  2. Vi granskar din ansökan
  3. Du får besked om beviljat eller avslaget torgtillstånd

Handläggningstid

Mindre än en vecka om det inte är extra helgdagar mellan, oftast omgående besked.

Kostnad

Avgifterna baseras på en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

 Kostnader för en torghandelplats 3x3 meter

  • Tillfällig plats 100 kronor per plats och dag
  • Fast plats 300 kronor per månad, 700 kronor per kvartal eller 2 500 kronor per år
  • Vid hyra av större yta än 3x3 meter, se högerspalten mer information under Torghandel, Nytorget

Avgiftsbefriade aktiviteter

Vissa aktiviteter är avgiftsbefriade, detta gäller för frivillig verksamhet, skolklasser, aktiviteter med politiskt innehåll, demonstrationståg, marscher med mera. Hjälpverksamheter och insamlingar till välgörenhet är också avgiftsbefriade.

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

 

Dokument

Trottoarpratare, riktlinjer

Politiskt beslut och kartor:
Torghandelsplatser

Taxa och lokala föreskrifter för torghandel:
Taxa torghandel