Sunne kommun har en väl utbyggd förskola, åtta grundskolor, två gymnasieskolor och ett lärcenter för all vuxenutbildning med bland annat yrkeshögskola och uppdragsutbildningar.

Förskola

I Sunne kommun finns 12 förskolor för barn i åldrarna 1 - 5 år. I Sunne tätort finns sex förskolor, därutöver finns förskolor i Stöpafors, Svensby, Gräsmark, Lysvik, Rottneros och Prästbol

Grundskola

I kommunen finns åtta grundskolor varav en högstadieskola. Det finns två F-6 skolor i tätorten Skäggebergsskolan och Östra skolan. I kommunens byar finns övriga fem F-6 skolor. Lysvik skola, Gräsmark skola, Klättenskolan, Svensby skola och Prästbol skola. Kommunens högstadieskola Fryxellska skolan finns i tätorten.

Gymnasieskola

I Sunne kommun finns en gymnasieskola med två enheter: SG/Broby och SG/Södra Viken.

  • SG/Broby, Sunne Gymnasieskola Broby är gymnasium med utbildningar inom grafisk teknik och design, media och högskoleförberedande program
  • SG/Södra Viken, Sunne Gymnasieskola Södra Viken är en gymnasieskola med yrkesprogram inom skog och transport

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen finns Komvux, yrkeshögskola samt lärcenter för distansutbildningar.

Brobygrafiska är vår verksamhet för yrkeshögskola och uppdragsutbildning

 

Kontakt

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne